Zmiana adresu email do powiadomień

  • Zaloguj się do panelu hostingowego subpanel.pl
  • Wybierz zakładkę Ustawienia konta w lewym panelu menu
  • Wpisz nowy adres e-mail w polu Adres e-mail
  • Zatwierdź zmiany przyciskiem AKTUALIZUJ DANE