Wykorzystana przestrzeń dysku

  • Zaloguj się do panelu hostingowego subpanel.pl
  • Wybierz zakładkę Strony www w lewym panelu menu
  • Kliknij na ikonkę strzałek w sekcji danej strony, w której chcesz sprawdzić zajęte miejsce na serwerze. Ikona strzałek znajduje się w górnym prawym rogu okienka strony www.
  • Hosting rozpocznie obliczanie ilości zajętego miejsca
  • W zależności od ilości plików czas sprawdzania może trwać od kilku do kilkudziesięciu sekund
  • Jeżeli przestrzeń dysku jest prawidłowa wskaźnik będzie posiadał kolor zielony
  • W przypadku przekroczenia dopuszczalnego limitu wskaźnik będzie posiadał kolor czerwony