Brak opłacenia usług na czas

Jeżeli zdecydowałeś się przedłużyć hosting lub domenę na następny rok a termin zapłaty minął możliwe, że usługi przeszły w stan zawieszenia.

Wyślij na adres [email protected] potwierdzenie zapłaty. Po analizie potwierdzenia wpłaty usługi zostaną przez nas odblokowane.

W wyniku braku wpłaty, do terminu określonego w panelu hostingowym oraz we wcześniej podesłanym przypomnieniu o zakończeniu usług, system hostingowy automatycznie przenosi usługi w stan zawieszenia.